11. desember 2017
  |  Logg inn
Aktiviteter

Gutteklubben har samling annenhver onsdag kl. 18.00 - 20.00. 

Det er for gutter fra 2. klasse og ut barneskolen.

Vi har samling med andakt, aktiviteter som snekring, skyting, fotballspill, pilkast m.m.

Tilslutt har vi utlodning med smågodt og frukt som gevinster.

Hver gutt kan maks bruke kr. 30,-. Pris pr. lodd er kr. 1,-.  

Oftest kommer det 10 - 15 gutter. Vi er 3 - 4 ledere.

Kontaktpersoner

Lars Sundsdal tlf 97003125

Harald Gjeruldsen tlf 37157327 / 47876810