20. september 2018
  |  Logg inn
Jentekvelder er en samling for jenter i alle aldre som samles og koser seg sammen med skroll, håndarbeid eller andre ting.
Vi prøver å få en person til å komme og fortelle, synge, ha med ting til salg eller av og til en mannequengoppvisning.
 
Og så har vi kveldsmat og en utlodning.
Overskuddet går til gode formål.
 
Foran hver jentekveld annonserer vi med en sms til alle som er/har vært på kveldene, og ellers andre som vi har telefonnr til.
Dere som ikke allerede er, og ønsker seg inn på lista sender en sms til Randi tlf: 48075958
 
Kontakter:
Kari Gryting tlf 90028247
Arnhild Fone tlf 46899302
Agnes Sletta tlf 41428924
Randi S. Brødsjø tlf 48075958