11. desember 2017
  |  Logg inn
Ny postadresse
Gjerstad Frikirke har fått ny postadresse:
Denne er:
Den Evangelisk Lutherske Frikirke - Gjerstad Menighet. (Eller bare) 
Gjerstad Frikirke
Hoppehagen 2
4980 Gjerstad

Det er tydligvis noen som sender post til Postboks 9, 4980 Gjerstad, og dette kommer ikke fram. Finnes det ikke avsender på brevet blir det heller ikke sendt tilbake til avsender, og da vet ikke vedkommende som har sendt om det er kommet fram, og kanskje også lurer på om hvorfor ikke menigheten svarer....

Andakt fra Vårt Land