20. september 2018
  |  Logg inn
Ny postadresse
Gjerstad Frikirke har fått ny postadresse:
Denne er:
Den Evangelisk Lutherske Frikirke - Gjerstad Menighet. (Eller bare) 
Gjerstad Frikirke
Hoppehagen 2
4980 Gjerstad

Det hender at noen fortsatt sender post til Postboks 9, 4980 Gjerstad, og dette kommer ikke fram (postboksavtalen er avsluttet).

Finnes det ikke avsender på brevet blir det heller ikke sendt tilbake til avsender, og da vet ikke vedkommende som har sendt om det er kommet fram, og kanskje også lurer på om hvorfor ikke menigheten svarer....

Andakt fra Vårt Land