20. september 2018
  |  Logg inn
Eldste-, diakon- og menighetsråd

Gjerstad Frikirkemenighet består av disse personer i de forskjellige rådene.

Eldsteråd:

 • - Arnfinn Østerberg
 • - Kjetil Karlsen

Diakonråd:

 • - Lars Sunsdal
 • - Harald Gjeruldsen
 • - Gunstein Dalane
 • - Randi S. Brødsjø (leder)

Menighetsråd: 

 • - Lars Sunsdal
 • - Harald Gjeruldsen
 • - Gunstein Dalane
 • - Randi S. Brødsjø
 • - Kjetil Karlsen (pastor / leder)

Brevpost til Frikirken:

Den Evangelisk Lutherske Frikirke - Gjerstad Menighet
c/o Hoppehagen 2
4980 Gjerstad

E-post til Frikirken:

gjerstad@frikirken.no