20. september 2018
  |  Logg inn
Navn  Funksjon  Tel.  e-post
Jan Inge Ringsby Pastor (vikar) 47 46 63 76 janingeringsby@hotmail.com
Kjetil Karlsen  Pastor 97 74 94 74  kjetil@karlsen.me
Randi Brødsjø  Diakonleder 48 07 59 58   rbrodsjo@gmail.com