20. september 2018
  |  Logg inn
Kontaktpersoner

Gjerstad Frikirke

Adresse: Gjerstadveien 1669, 4980 Gjerstad
E-post: 
gjerstad@frikirken.no

 

Pastor:    

Kjetil Karlsen
           
Mob: 97 74 94 74
E-post: kjetil@karlsen.me

 
                         
Gutteklubben:     
Lars Sundsdal

Tlf: 37 15 75 26
Mob: 97 00 31 25
E-post: larssundsdal@outlook.com
   Diakonformann:
Randi S. Brødsjø


Mob: 48 07 59 58
E-post: rbrodsjo@gmail.com